Αθήνα, λαπαροσκοπηση ομφαλοκηλη

Λαπαροσκοπηκή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης

Λαπαροσκόπηση ομφαλοκήλης, Αθήνα