χειρουργος γραφειο

Ο χειρούργος πρωκτολόγος Μουσιώλης στο γραφείο του

Ο χειρούργος στο γραφείο