Τι είναι η λαπαροσκόπηση βουβωνοκήλης;

Η λαπαροσκόπηση βουβωνοκήλης χρησιμοποιεί ένα όργανο που ονομάζεται λαπαροσκόπιο. Μεταξύ δύο και τεσσάρων μικρών τομών πραγματοποιούνται μέσω του κοιλιακού τοιχώματος, μέσω του οποίου περνάει το λαπαροσκόπιο (ένα λεπτό τηλεσκόπιο με φως στο τέλος) και χειρουργικά εργαλεία στην κοιλιά. Οι τομές είναι μικρές, έτσι ώστε ολόκληρη η τεχνική ονομάζεται συχνά χειρουργική επέμβαση κλειδαρότρυπας. Η συμβατική χειρουργική επέμβαση καλείται ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Η λαπαροσκόπηση βουβωνοκήλης επίσης συχνά αναφέρεται ως ελάχιστα επεμβατική ή ελάχιστη χειρουργική επέμβαση της βουβωνικής χώρας.

Η κήλη βλέπει προς το εσωτερικό της κοιλιάς, από την άλλη πλευρά του κοιλιακού τοιχώματος. Η κοιλιακή κοιλότητα διογκώνεται με αέριο διοξείδιο του άνθρακα για να δοθεί στον χειρουργό χώρο να εργαστεί και η πραγματική επέμβαση γίνεται εξ αποστάσεως με μακρυά όργανα.

Όταν γίνεται από καλά εκπαιδευμένους και πεπειραμένους χειρουργούς, τα αποτελέσματα της λαπαροσκόπησης της βουβωνοκήλης μπορεί να είναι πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ότι οι άρτια εκπαιδευμένοι χειρούργοι που έχουν εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική και ειδικεύονται στην αποκατάσταση της κήλης είναι λίγοι..

Το πλεονέκτημα που προτείνεται για τη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι ότι δεν γίνεται μεγάλη τομή στην κοιλιακή χώρα, οπότε θεωρητικά υπάρχει μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος και ταχύτερη επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, σε μια ανοιχτή χειρουργική του εντέρου, όπως παραδοσιακά γινόντουσαν μεγάλες τομές, η λαπαροσκοπική επιλογή είναι η σωστή.

Λαπαροσκόπηση Βουβωνοκήλης από τον Χειρουργό Λαπαροσκόπο Μουσιώλη Δημήτριο.

αθηνα, λαπαροσκοπηση βουβωνοκηλης

Πόνος μετά από λαπαροσκοπική επέμβαση βουβωνοκήλης

Στην πράξη και ανάλογα με τον τρόπο που εκτελείται, μπορείτε να υπάρξει αρκετός πόνος μετά από μια λαπαροσκόπηση της βουβωνοκήλης, επειδή ο πόνος δεν προέρχεται από το δέρμα που κόβεται ούτως ή άλλως. Ο πόνος είναι πιθανότερο να σχετίζεται με το γεγονός ότι οι βαθιοί ιστοί κόπηκαν και τραβήχτηκαν ώστε οι συνδετήρες να στερεώσουν το πλέγμα.

Πότε συνιστάται η λαπαροσκοπική επέμβαση βουβωνοκήλης

  1. Αν έχει υπάρξει μια προηγούμενη αποτυχημένη ανοικτή επέμβαση, ειδικά αν το πλέγμα χρησιμοποιήθηκε «ανεπιτυχώς».
  2. Σε ορισμένες περιπτώσεις κνησμώδους κήλης όπου η λαπαροσκόπηση βουβωνοκήλης θεωρείται καταλληλότερη.
  3. Σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν κήλη και στις δύο πλευρές (αμφίπλευρη κήλη) και οι δύο πρέπει να επιδιορθωθούν ταυτόχρονα.
  4. Ανά περίπτωση, όπου θεωρείται ότι η ισορροπία των παραγόντων δείχνει ότι η λαπαροσκόπηση θα ήταν η καλύτερη επιλογή.

Λαπαροσκόπηση βουβωνοκήλης με τη μέθοδο ΤEP

Η διόρθωση της βουβωνοκήλης μπορεί να γίνει μόνο με χειρουργική επέμβαση. Διάφορες χειρουργικές μέθοδοι εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης, όμως τα τελευταία χρόνια, η λαπαροσκόπηση βουβωνοκήλης έγινε όλο και πιο δημοφιλής και ειδικότερα η μέθοδος ΤEP (Τotal ExtraPeritoneal Repear- ολικά εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση ) αποτελεί την πλέον καταξιωμένη μέθοδο λαπαροσκοπικής – ενδοσκοπικής επέμβασης, χωρίς να εισέρχεται κάποιο εργαλείο μέσα στην κοιλιά.

Διεξάγεται μέσα από τρεις μικροτομές, μία των οχτώ χιλιοστών κάτω από τον ομφαλό από όπου εισάγεται το οπτικό λαπαροσκόπιο και δύο των πέντε χιλιοστών στη μέση γραμμή μέσω των οποίων εισέρχονται τα εργαλεία. Μετά την ανάταξη της κήλης το αδύναμο κοιλιακό τοίχωμα ενισχύεται με πλέγμα. Η λαπαροσκόπηση βουβωνοκήλης με τη μέθοδο TEP έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

  • αναίμακτη,
  • γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες,
  • ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος και
  • άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Τέλος,αποτελεί ιδανική μέθοδο αποκατάστασης της υποτροπής χειρουργημένης βουβωνοκήλης με κλασική ανοιχτή χειρουργική. Η πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών με τη μέθοδο TEP (συλλογή υγρού , αιμάτωμα, φλεγμονή, κακώσεις του σπερματικού τόνου, τραυματισμό ή διατομή αισθητικών νεύρων) είναι εξαιρετικά μικρή. Ο Πρωκτολόγος Χειρουργός Δρ. Δημήτριος Μουσιώλης εφαρμόζει την λαπαροσκοπική τεχνική ΤΕΡ για την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.