Κήλες: Τι είναι και πως αντιμετωπίζονται

Τι είναι η κήλη;

Γενικά με τον όρο κήλη περιγράφεται κάθε πρόπτωση και προβολή ενδοκοιλιακού σπλάχνου, ή μέρος αυτού εκτός της συνήθους ανατομικής θέσης του, μέσω ενός φυσιολογικού ή παθολογικού στομίου. Οι συχνότερα εμφανιζόμενες κήλες είναι:

  1. Βουβωνοκήλη.
  2. Ομφαλοκήλη.
  3. Κοιλιοκήλη.
  4. Και η μετεγχειρητικά εμφανιζόμενη κοιλιοκήλη.

Η Βουβωνοκήλη (κήλη του βουβωνικού πόρου) είναι η πρόπτωση περιεχομένου της κοιλιακής κοιλότητας (έντερο ή λίπος) δια του βουβωνικού πόρου.

Η Ομφαλοκήλη εμφανίζεται είτε λόγω ατελούς σύγκλεισης του ομφαλού κατά την βρεφική ηλικία, είτε λόγω διάτασης κάποιου σημείου περιμετρικά του ομφαλού.

Η Κοιλιοκήλη συμβαίνει όταν ένα κοιλιακό όργανο ή λιπώδης ιστός εξέχει μέσα από μια αδυνατισμένη περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος.

Η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη ονομάζεται έτσι, διότι προκαλείται από προηγηθείσα ανοιχτού τύπου χειρουργική επέμβαση, λόγω χάσματος που δημιουργείται στα κοιλιακά τοιχώματα από προβληματική επούλωση του τραύματος εσωτερικά και αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης.

Αίτια και Συμπτώματα

Γενικά, οι παράγοντες και οι καταστάσεις, που μεμονωμένα ή συνδυαστικά ευνοούν την εκδήλωση κήλης είναι:

  • η συγγενής προδιάθεση,
  • η διαταραχή στην ισορροπία σύνθεσης-αποδόμησης του κολλαγόνου,
  • καταστάσεις που προκαλούν άσκηση πίεσης στην κοιλιακή χώρα (όπως παχυσαρκία, χρόνιος και έντονος βήχας, δυσκοιλιότητα, βαριά χειρωνακτική εργασία, άρση βαρών, πολλαπλοί τοκετοί, κ.α.)
  • και τραύματα ή χειρουργικές τομές.

Η συμπτωματολογία εξαρτάται από το είδος της κήλης και από το στάδιο εξέλιξης της. Εκτός από την εμφάνιση κάποιου εξογκώματος κάτω από το δέρμα, ο ασθενής σε γενικές γραμμές βιώνει πόνο ή «τράβηγμα» όταν για παράδειγμα βήχει ή επιχειρεί να σηκώσει κάτι βαρύ. Ο πόνος μπορεί να είναι οξύς και άμεσος ή υπόκωφος με τάση επιδείνωσης. Ο έντονος, συνεχής πόνος, συνδυαστικά με ερύθημα και ευαισθησία στην πάσχουσα περιοχή είναι ένδειξη ότι η κήλη μπορεί να έχει παγιδευτεί ή περισφιχθεί.

Πως αντιμετωπίζονται οι κήλες

Η θεραπεία της κήλης είναι κατά κανόνα χειρουργική, και στις μέρες μας πλέον κυριαρχεί η λαπαροσκοπική τακτική, που έχει αντικαταστήσει την παλαιότερη ανοιχτού τύπου επέμβαση. Και αυτό διότι, η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι αναίμακτη, με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο. Προσφέρει γρήγορη ανάρρωση, άμεση επιστροφή του ασθενή στην καθημερινότητα και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Προεγχειρητικά διενεργείται ιατρικός έλεγχος (ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος, γενικής και έλεγχος πηκτικότητας του αίματος κ.α.)

Στην περίπτωση της βουβωνοκήλης προτιμάται η αντιμετώπιση της με την μέθοδο της πλήρως εξωπεριτοναϊκής προσπέλασης (TEP). Η τεχνική αυτή αποφεύγει την είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα, δηλαδή πραγματοποιείται έξω από την περιτοναϊκή κοιλότητα, σε ένα πλάνο ακριβώς πάνω από το περιτόναιο. Το χάσμα της κήλης εντοπίζεται και αποκαθίσταται με τοποθέτηση πλέγματος. Ο Πρωκτολόγος Χειρουργός Δρ. Δημήτριος Μουσιώλης αποκαθιστά τις κήλες με τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές.

Λαπαροσκοπική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης έχει ως στόχο την ανάταξη του σάκου της κήλης, ενώ με τοποθέτηση και καθήλωση του τοπιθετούμενου πλέγματος, ενισχύεται το οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα σε μεγάλη έκταση γύρω από τον ομφαλό, χωρίς τομές.

Στην περίπτωση της κοιλιοκήλης και της μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση εστιάζει στην επίλυση όλων των ενδοκοιλιακών συμφύσεων που υπάρχουν μεταξύ των οργάνων και στην κήλη, και ο απεγκλωβισμός τυχόν εντερικών ελίκων που είτε σχετίζονται με την κήλη, είτε εμπλέκονται σε εσωτερικές κήλες (κυρίως σε μετεγχειρητικές κήλες). Ο χειρουργός τοποθετεί και καθηλώνει το ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα, σε απόσταση >4 εκατοστών από το χείλος αυτών.

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κηλών συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο μια ώρα και οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους συνήθως την ίδια ημέρα της επέμβασης, αφού έχουν καταφέρει να κινητοποιηθούν. Η πλήρης ανάρρωση επέρχεται συνήθως εντός 1-2 εβδομάδων. Μετεγχειρητικά συστήνεται η αποφυγή της άρσης βαρών ή οποιαδήποτε καταπόνηση (π.χ. έντονη γυμναστική) και προτείνεται διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες προς αποφυγή δυσκοιλιότητας, καθώς και η διακοπή του καπνίσματος προς αποφυγή εκδήλωσης έντονου βήχα.

Αφαίρεση κηλών από τον Χειρουργό Πρωκτολόγο Μουσιώλη Δημήτριο.