Νέα, Ορθοπρωκτικό

Θεραπεία Περιεδρικού Συριγγίου με την ενδοσκοπική τεχνική V.A.A.F.T.

ενδοσκοπική τεχνική VAAFT

Γράφει ο Δρ. Δημήτρης Μουσιώλης – Γενικός Χειρουργός, Πρωκτολόγος

Η ύπαρξη ενός περιεδρικού συριγγίου μπορεί να προκαλέσει σημαντικό ποσοστό ενόχλησης στον ασθενή, εάν εμφανίσει συμπτώματα. Γι’αυτό, είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η θεραπεία περιεδρικού συριγγίου με την ενδοσκοπική τεχνική VAAFT συνιστά την πιο αποτελεσματική μέθοδο στην αντιμετώπιση της πάθησης, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επανεμφάνισής της.

Ένα συρίγγιο μπορεί να εκδηλωθεί σε πολλαπλά μέρη του οργανισμού. Το περιεδρικό συρίγγιο εμφανίζεται στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό, συνήθως ως αποτέλεσμα της απόφραξης και κατά συνέπεια της φλεγμονής των αδένων της περιπρωκτικής χώρας. Η απόφραξη στην περιοχή αυτή οδηγεί σε σημαντικό ποσοστό διόγκωσης, εξαιτίας της οποίας δημιουργείται τελικά ένα περιεδρικό απόστημα.

Το περιεδρικό απόστημα εμφανίζεται ως μια κοιλότητα στην οποία έχει πραγματοποιηθεί συλλογή πύου κατόπιν μόλυνσης από μικροοργανισμούς, εκδηλώνοντας συμπτώματα πόνου, ερυθρότητας και διόγκωσης στην περιοχή του δέρματος του πρωκτού. Η αυτόματη παροχέτευση πύου μπορεί να εκτονώσει τη φλεγμονή, αλλά παράλληλα δημιουργεί μια δίοδο επικοινωνίας ανάμεσα στο εσωτερικό του πρωκτού και το δέρμα εξωτερικά. Αυτό ακριβώς το κανάλι που συνδέει το εσωτερικό τμήμα του πρωκτού με το δέρμα αποτελεί το περιεδρικό συρίγγιο. Το απόστημα συνιστά την οξεία μορφή της λοίμωξης, ενώ το συρίγγιο αποτελεί τη χρόνια κατάσταση της πάθησης. Και οι δύο αυτές παθήσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη κατηγορία νοσημάτων που οφείλονται σε λοιμώξεις από μικροοργανισμούς, της ορθοπρωκτικής σήψης. Βέβαια, δεν αποκλείεται η εμφάνιση ενός περιεδρικού συριγγίου να μη σχετίζεται με την ύπαρξη ενός αποστήματος,

Τα συμπτώματα που υποδηλώνουν την ύπαρξη περιεδρικού συριγγίου είναι η εκροή υγρού το οποίο εντοπίζει ο ασθενής στο εσώρουχό του, ενώ σπανιότερα μπορεί να εκδηλωθεί κνησμός στην πρωκτική περιοχή. Η εκδήλωση συμπτωμάτων της πάθησης μπορεί να μην είναι απαραίτητα επώδυνη. Η θεραπεία περιεδρικού συριγγίου είναι απαραίτητα χειρουργική, με διάνοιξη του δερματικού πόρου, δηλαδή αυτής της διόδου επικοινωνίας μεταξύ του εσωτερικού του πρωκτού και του δέρματος, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αυτόματης επούλωσής του.

Για τη θεραπεία περιεδρικού συριγγίου, σε περίπτωση που στην πορεία του εμπλέκονται μύες της περιπρωκτικής περιοχής, η διάνοιξη δεν αποτελεί κατάλληλη επιλογή, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να τραυματιστούν οι μύες και να προκληθεί μερική ακράτεια. Σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται η εφαρμογή πιο εξειδικευμένων χειρουργικών τεχνικών, όπως η ενδοσκοπική μέθοδος με τη χρήση βιντεοσκόπησης VAAFT (Video Assisted Anal Fistula Treatment), την οποία εφαρμόζει με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας ο Δρ. Δημήτριος Μουσιώλης στο Metropolitan General.

Η υποβοηθούμενη με βίντεο θεραπεία περιεδρικού συριγγίου (V.A.A.F.T.) αποτελεί μια πρωτοποριακή ελάχιστα επεμβατική τεχνική για τη θεραπεία πολύπλοκων μορφών της πάθησης, η οποία διενεργείται σε δύο φάσεις, τη διερευνητική και τη χειρουργική. Η πρώτη φάση της επέμβασης περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση της πορείας του συριγγίου και την απεικόνιση σε τρισδιάστατη οθόνη υψηλής ευκρίνειας του δερματικού πόρου και τυχόν αποστηματικών κοιλοτήτων με τη χρήση ενός ειδικού ειδικού εργαλείου που ονομάζεται συριγγοσκόπιο. Προκειμένου να αποκτήσει ο χειρουργός ξεκάθαρη εικόνα της πορείας του συριγγίου, πραγματοποιείται πλύση με ειδικό διάλυμα στο εσωτερικό της πρωκτικής περιοχής.

Η δεύτερη φάση της τεχνικής αυτής περιλαμβάνει τη χειρουργική αποκατάσταση του συριγγίου με τη χορήγηση είτε ραχιαίας είτε γενικής αναισθησίας. Ειδικότερα, καταστρέφεται ο συριγγιώδης πόρος και οι τυχόν διακλαδώσεις του, ενώ πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός του μολυσματικού ιστού από τα τοιχώματα του συριγγίου χωρίς να χρειαστεί η διενέργεια μεγάλων τομών. Έπειτα, καυτηριάζεται το υλικό στην οδό του συριγγίου με τη χρήση laser ενώ το εσωτερικό άκρο του συριγγίου συρράφεται με προσοχή, ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση της πάθησης.

Τα οφέλη της συγκεκριμένης επέμβασης για τη θεραπεία περιεδρικού συριγγίου είναι πολλαπλά, καθώς η εισαγωγή του συριγγοσκοπίου επιτρέπει τη λεπτομερή απεικόνιση της περιοχής και τη διενέργεια της επέμβασης με εξαιρετική ακρίβεια. Η ενδοσκοπική τεχνική VAAFT διενεργείται ανώδυνα κι αναίμακτα μέσα από πολύ μικρές τομές, ενώ ελαχιστοποιείται ο μετεγχειρητικός πόνος και ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την ίδια μέρα, επιστρέφοντας γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Αφήστε μια απάντηση